ناشنوایی شغلی یا افت شنوایی ناشی از کار/ ادیومتری معاینات طب کار

ناشنوایی شغلی

سر و صدا از جمله عواملی ست که چنانچه در محیط کار از حد مجاز و استاندارد بالاتر باشد می تواند باعث ایجاد ناشنوایی شغلی در افرادی شود که در آن محیط مشغول به کار هستند. بر اساس قانون کار زمانی که در محیط کار صدای شدید و مداوم وجود داشته باشد اشخاصی که در آن محیط مشغول به کار هستند باید مجهز به تجهیزات حفاظت فردی شنوایی باشند. همچنین با انجام تست شنوایی که از الزامات معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای طب کار است می‌توان برای تشخیص زودهنگام اختلالات شنوایی و پیشگیری از پیشرفت آنها اقدام کرد.

ادامه مطلب

سندرم بینایی کامپیوتر (CVS)

سندرم بینایی کامپیوتر

سندرم بینایی کامپیوتر یک مشکل شایع در بین کارمندان و کاربران کامپیوتر است که در معاینات طب کار به فراوانی دیده می‌شود. بدین منظور تست بینایی معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای بویژه برای کاربران کامپیوتر امری ضروری است.

ادامه مطلب

انواع سرطان شغلی

انواع سرطان شغلی

انواع سرطان شغلی که بعلت مواجهه با عوامل سرطانزای محیط کار بوجود می‌آید حدود 4 تا 20 درصد از موارد سرطانی را تشکیل می‌دهند. این نوع از سرطان‌ها افراد خاصی از جامعه که در صنایع و مشاغل پرخطر مشغول به کار هستند را بیشتر درگیر می‌کند.

ادامه مطلب

آسیبهای چشمی ناشی از کار

آسیب‌های چشمی ناشی از شغل

بسیاری افراد ناخواسته آسیب‌های چشمی ناشی از شغل را تجربه می‌کنند.یکی از مهمترین حواس پنجگانه انسان بینایی است. بینایی افراد  نقش بسیار زیادی در زندگی فردی، اجتماعی و شغلی آن‌ها دارد. به‌همین دلیل حفاظت از چشم‌ها و بینایی در هر شرایطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ادامه مطلب

کم شنوایی ناشی از نویز و سروصدا

کم شنوایی ناشی از نویز و سروصدا

از آنجا که کم شنوایی ناشی از نویز و سروصدا که جز آسیب‌های دائمی به شمار می‌رود و در اکثر موارد درمانی به جز سمعک ندارد، بایستی تمامی افراد شاغل خصوصا مشاغل پر خطر از نظر سلامت شنوایی در سنجش شنوایی قبل از استخدام بررسی و تایید شوند.

ادامه مطلب

آسم شغلی

آسم شغلی

آسم شغلی یک بیماری تنفسی مرتبط با شغل است که در اثر مواجهه با عوامل محیط کار بوجود می‌آید. برای تشخیص آسم شغلی از تست عملکرد ریه یا اسپیرومتری در معاینات طب کار قبل از استخدام و ادواری استفاده می‌شود.

ادامه مطلب