آسم شغلی

آسم شغلی

آسم شغلی یک بیماری تنفسی مرتبط با شغل است که در اثر مواجهه با عوامل محیط کار بوجود می‌آید. برای تشخیص آسم شغلی از تست عملکرد ریه یا اسپیرومتری در معاینات طب کار قبل از استخدام و ادواری استفاده می‌شود.

ادامه مطلب

استرس شغلی-معاینات طب کار-طب کار پرانا

استرس شغلی

استرس شغلی یکی از مهمترین عوامل زیان‌آور محیط کار است. استرس شغلی عبارت است از واکنش زیان‌آور جسمی و روانی که می‌تواند سلامتی نیروی کار را تحت تاثیر قرار دهد و پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. استرس شغلی زمانی بوجود می‌آید که نیازهای شغلی متناسب با توانایی‌های افراد، امکانات موجود و نیازهای آنها نباشد.

ادامه مطلب