علائم پیرگوشی، درمان پیرگوشی، تشخیص پیرگوشی/ طب کار پرانا/ معاینات بدو استخدام/ معاینات دوره ای

علائم پیرگوشی

هنگامی که فرد مبتلا به کاهش شنوایی ناشی از پیرگوشی می‌شود، این مشکل در ابتدا به صورت شنیدن صداهایی با فرکانس بالا و عدم درک صحیح آن بروز می‌کند. به طوریکه فرد قادر به تفکیک گفتار اطرافیان از اصوات محیطی نیست.

ادامه مطلب