15 آگوست 2020

سر به جلو یا (FHP (Forward Head Posture چیست؟ سر به جلو : حالات طبیعی و غیر طبیعی ستون فقرات در ناحیه گردن به سمت جلو تحدب دارد. چنان چه این انحنا بیش از حد طبیعی آن باشد به آن عارضه سر به جلو (Forward Head Posture) می گویند. در این این ناهنجاری سر جلوتر از گردن قرار دارد یعنی هنگامی سر متمایل به جلو باشد لاله گوش و وسط بازو در یک راستا نیستند و لاله گوش جلوتر قرار دارد، بنابرای...

15 آگوست 2020

چرخش پاشنه‌ها چیست؟ طب کار : چرخش پاشنه پا چرخش پاشنه‌ها به سمت داخل پا در زمان راه رفتن می باشد به طوری که این حرکت به داخل، نیروی وزن بدن را به صورت یکنواخت بر روی پا توزیع می کند. در یک پای نرمال و در پیاده روی استاندارد، پا حدود 15 درصد از مفصل قوزک به سمت داخل چرخش دارد که در این حالت پا به طور کامل با زمین در تماس می باشد و قادر است که تمامی وزن بدن را بدون هیچ مشکلی تحم...

15 آگوست 2020

عضلات تحتانی کمر عضلات تحتانی کمر علت درد عضلات تحتانی کمردرد پایین کمر دلیل رایجی برای ملاقات با پزشک است. با توجه به موسسه ملی اختلالات عصبی و ضربه ضربه ای (NINDS)، درد پایین کمر شایع ترین علت معلولیت مربوط به کار است. حداقل 80 درصد آمریکایی ها درد کمر خود را در طول عمرشان تجربه خواهند کرد. بیش تر دردهای پایین کمر ناشی از آسیب، مثل کشش ماهیچه و یا کشیدگی ماهیچه به خاطر حرکات ناگه...

11 آگوست 2020

چرخش مچ پا قوس کف پا تاثیر مستقیمی بروی چرخش مچ پا دارد . این مسئله باعث می شود که چرخش مچ پا از حالت طبیعی خود خارج شود و یا به عبارت دیگر قوس کف پا ممکن است که باعث چرخش بیش از حد پا به سمت داخل و یا چرخش کم تر از حد استاندارد پا به سمت داخل شود . اگر کف پای شما دارای قوس نرمال می باشد، چرخش مچ پای شما طبیعی میباشد و این بدان مفهوم می باشد که در زمان راه رفتن نیروی وزن پای شما بص...

11 آگوست 2020

کوتاهی آشیل تشخیص کوتاهی آشیل: تست آشیل (فرد رو به دیوار ایستاده و یک پا را عقب گذاشته و پای دیگر که جلو می باشد کمی خم میشود و دو دست به دیوا فشار می اورند. اگر پایی که عقب می باشد از زمین جدا شد امکان کوتاهی اشیل وجود دارد).بررسی کفش(پاشنه کفش معمولا با زمین تماس ندارد).عدم تماس پاشنه با زمین در مراحل پیشرفته. علل کوتاهی آشیل: پوشیدن مداوم کفش پاشته بلند.عادت به نشستن د...