تقویت عضلات core، عضلات مرکزی

نرمش تقویت عضلات Core

لات میان تنه ( Core) به عضلات مرکزی بدن شامل شکم، پهلوها و پشت می گویند. این عضلات آنقدر مهم است که به آنها عضلات هسته بدن هم می گویند. عضلات میان تنه از ستون فقرات محافظت می کنند و ساختار کلی بدن را شکل می دهند.گر عضلات میان تنه خود را تقویت نکنید در خطر آسیب دیدگی و اختلال در انحنای ستون فقرات هستید.

ادامه مطلب

پیشگیری و درمان گودی کمر- هایپرلوردوزیس

درمان گودی کمر

فرورفتگی بسیار شدید گودی کمر، هایپرلوردوزیس نیز نامیده می‌شود . در این وضعیت، در هنگام ایستادن به نظر می‌رسد شکم به سمت جلو آویزان می‌شود و لگن برای جبران این وضعیت به سمت جلو شیب پیدا می‌کند.

ادامه مطلب

پیشگیری و درمان قوز- نرمشهای قوزپشتی

درمان قوز

کایفوز(kyphosis) نوعی اختلال ستون فقرات است که در آن انحراف ستون فقرات پشتی به سمت عقب، منجر به گرد شدن غیرطبیعی قسمت فوقانی کمر می شود. این وضعیت به عنوان “قوز پشتی” هم شناخته می شود. کیفوز می تواند در هر سنی رخ دهد ، اما در دوران بلوغ شایع تر است.

ادامه مطلب