ایمنی و ارگونومی ناخن کاران

ایمنی و ارگونومی ناخن کاران

با توجه به نکات ایمنی و ارگونومی ناخن کاران هنگام کاشت ناخن می‌توان از مخاطرات شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومی موجود جلوگیری کرد. چرا که ناخن کاران بیش از 8 ساعت در یک پوسچر نامناسب در فضای بسته همراه با آلاینده‌های مخاطره‌آمیز قرار دارند.

ادامه مطلب

ارگونومی کارگران ساختمانی

ارگونومی کارگران ساختمانی

کارهای ساختمانی یکی از مشاغلی است که بنا به ضرورت کاری، کار در آن هم بصورت دینامیک و هم بصورت استاتیک صورت می‌گیرد بطوری‌که بیشتر اعضای بدن بخصوص گردن، مچ دست و کمر در یک پوسچر نامطلوب درگیر با کار هستند و بیشترین درد و ناراحتی‌ در این قسمت‌ها مشاهده می‌شود.

ادامه مطلب

اصول صحیح جابجایی و حمل دستی بار- نکات ارگونومی حمل دستی بار

حمل دستی بار

یکی از معضلات بهداشتی که از دیدگاه اصول ارگونومی قابل بررسی است حمل دستی بار می باشد. در اکثر صنایع کشور و حتی در امور غیر شغلی به دفعات زیاد جابجایی دستی کالا و بلند کردن بار اتفاق می افتد و این امر یکی از دلایل مهم برای بروز کمردرد می باشد از این رو عدم توجه به این مهم نه تنها از نظر سلامت و ایمنی شغلی کارگران باعث بروز مشکلات جسمانی می شود بلکه از دیدگاه اقتصادی نیز به بروز خسارت های مالی منجر می گردد.

ادامه مطلب