عارضه خشکی چشم یا CVS

خشکی چشم در کاربران کامپیوتر

عارضه خشکی چشم CVS یک بیماری کار مداوم با مانیتور است؛ تقریبا ۳ تا ۴ درصد کسانی که زیاد با کامپیوتر کار می کنند گرفتار این علائم هستند.خستگی و خشکی چشم، سوزش، ریزش اشک و تاری دید از جمله علائم آن است و همچنین ممکن است سبب درد در گردن و شانه ها نیز بشود.

ادامه مطلب