تفسیر آزمایش چربی خون- آزمایش چربی خون چکاپ سلامت شامل چیست؟ طب کار پرانا

تفسیر آزمایش چربی خون؛ بررسی فاکتورهای چربی

ارزیابی دوره‌ای چربی‌خون در کنار سایر آزمایشات در چکاپ سلامت ضروری است که این مورد در معاینات طب کار نیز سنجیده می‌شود. پروفایل چربی خون بخشی از آیتم‌های ضروری در آزمایشات خون معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای است.

ادامه مطلب