ارگونومی کودکان

ارگونومی کودکان

آموزش ارگونومی کودکان مثل پوسچر صحیح و استاندارد در موقعیت‌های مختلف به آن‌ها امری ضروری است که والدین باید به آن دقت کنند. از این رو انتخاب و تهیه میز و صندلی ارگونومیک برای درس خواندن کودکان و یا رعایت نکات ارگونومی استفاده از کوله پشتی و ابزارهای دیجیتال بسیار اهمیت دارد.

ادامه مطلب