کم شنوایی ناشی از نویز و سروصدا

کم شنوایی ناشی از نویز و سروصدا

از آنجا که کم شنوایی ناشی از نویز و سروصدا که جز آسیب‌های دائمی به شمار می‌رود و در اکثر موارد درمانی به جز سمعک ندارد، بایستی تمامی افراد شاغل خصوصا مشاغل پر خطر از نظر سلامت شنوایی در سنجش شنوایی قبل از استخدام بررسی و تایید شوند.

ادامه مطلب