آزمایشات طب کار/ معاینات طب کار/ آزمایش خون و ادرار طب کار

آزمایش خون و ادرار طب کار

از جمله مواردی که در معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای طب کار سنجیده می‌شود، آزمایش خون و ادرار می‌باشد. در برخی موارد تست عدم اعتیاد به درخواست کارفرما در معاینات بدو استخدام انجام می‌شود.

ادامه مطلب