تست نوارقلب (ECG) معاینات طب کار

نوار قلب معاینات طب کار

. تست نوار قلب یا تست ECG یکی از راه‌های تشخیص اولیه مشکلات قلبی است که در معاینات پزشکی طب کار نیز در معاینات استخدامی و معاینات ادواری انجام می‌شود. بنابراین نوار قلب معاینات طب کار نقش مهمی در غربالگری بیماران قلبی بخصوص در مشاغل ایفا می‌کند.

ادامه مطلب

ادیومتری(شنوایی سنجی) معاینات طب کار پرانا

ادیومتری معاینات طب کار

یکی از دلایل کم شنوایی قرار گرفتن در معرض صداهای بلند یا محیط نویزی و نامناسب است. به همین دلیل در معاینات بدو استخدام و معاینات دوره‌ای طب کار، تست شنوایی یا ادیومتری توسط کارشناس شنوایی‌سنج (ادیولوژیست) انجام می‌گیرد تا وضعیت شنوایی فرد بررسی و ارزیابی شود.

ادامه مطلب

بینایی‌سنجی معاینات طب کار

اپتومتری معاینات طب کار

عملکرد بینایی برای انواع کارها ضروی است. درجات مختلفی از نقایص بینایی وجود دارد، اگرچه برخی مشاغل می‌توانند با حد پایینی از تیزبینی و حتی با کوریِ کامل انجام شوند (مانند پاسخ دادن به تلفن یا کار با صفحه کلیدهای خاص) اما انواع خاصی از کارها فقط زمانی قابل انجام هستند که عملکرد بینایی کاملاً طبیعی باشد.

ادامه مطلب

استرس شغلی-معاینات طب کار-طب کار پرانا

استرس شغلی

استرس شغلی یکی از مهمترین عوامل زیان‌آور محیط کار است. استرس شغلی عبارت است از واکنش زیان‌آور جسمی و روانی که می‌تواند سلامتی نیروی کار را تحت تاثیر قرار دهد و پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. استرس شغلی زمانی بوجود می‌آید که نیازهای شغلی متناسب با توانایی‌های افراد، امکانات موجود و نیازهای آنها نباشد.

ادامه مطلب