26 مه 2020

موس کامپیوتر از پرکاربردترین اجزا سیستم است ارگونومی موس به این علت که استفاده از کامپیوتر جزء لاینفک زندگی ما انسان ها شده است و ما بخش عمده ای از فعالیت هایمان را به کمک این ابزار جادویی انجام می دهیم اهمیت دارد. بنابراین استفاده درست از این ابزار و حفظ سلامتی در کاربری کامپیوتر از اهمیت قابل توجهی برخورداراست.موس یکی از ابزارهای کاربردی کامپیوتر است که با وجود مزایای بسیار برای کار...

26 مه 2020

سندرم تونل کارپال CTS چیست و چه عواملی منجر به بروز آن می شود؟ آسیب هاي اسکلتی عضلانی ناشی از کار، شایع ترین نوع از بیماری ها و آسیب هاي شغلی بوده و از عمده ترین علل ازکارافتادگی کارکنان می باشد. اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار، مانند سندرم تونل کارپال Carpal) CTS (Syndrome Tunnel ، اغلب منجر به معلولیت در میان کارگران می شود. سندرم تونل کارپال زمانی رخ می دهد که عصب مدیان ...