21 ژوئن 2020

تغییرات بدن در بارداری بارداری یک حالت نرمال با تغییر ویژگیهای زیادی در بدن زنان می باشد تغییرات بدن در بارداری به سه دسته تقسیم می‌شوند. در سه ماهه اول بارداری بخشهای گوناگون بدن کودک در حال شکل گیری می باشد و حساسترین دوره از جهت آسیب پذیری کودک به شمار میرود. در سه ماهه دوم اعضای بدن رشد می کنند و تکامل می یابند در عین حال اندازه و وزن کودک افزایش می یابد.در طول دوره بارداری عض...

19 مارس 2020

اجزا میز کار
" چگونه پشت میز کار بنشینیم ؟" بار ها و برای بسیاری از ما پیش آمده‌است  که هنگام کار از کمردرد و گردن درد مجبور به توقف کار  شده و در گوگل سرچ کنیم : "چگونه پشت میز کار بنشینیم ؟" برای اینکه بدانیم چگونه پشت میز کار بنشینیم مواردی که حائز اهمیت می‌باشد: دست و مچ و ساعد و بازوها بايد در يك خط مستقيم و تقريبا موازي كف زمين قرار بگيرند.سر مستقيم و اندكي به ...