02 ژوئن 2020

قطعا یک زن خانه دار در طول روز برای خرید روزانه منزل مجبور به حمل بار با دست می شود که گاهی حجم زیادی از خرید روزانه در مسافت طولانی با دست حمل می شود. جابجایی اثاث منزل، حمل ظروف سنگین پر از غذا و... از مواردی هستند که می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت موجب آسیب رساندن به بدن شود. حمل بار سنگین با دست نکاتی که باید در حمل بار با دست رعایت کنید: برای خرید روزانه منزل از چرخ دستی ...