01 مه 2021

تعداد گلبول های سفید نشان دهنده وضعیت سیستم ایمنی بدن می باشد. مفهوم WBC در برگه آزمایش خون چیست؟ WBC این سه حرف مخفف «سلول های سفیدخون» و نشان دهنده گلبول های سفید خون است. گلبول های سفید معروف به لوکوسیت یکی از اجزای اصلی سیستم ایمنی بدن است. بالا بودن تعداد این گلبول ها می تواند نشان دهنده وجود عفونت باشد درحالیکه پایین بودن آن می تواند نشانه بیماری های مختلفی مثل اچ.آی.وی/ ا...