30 مه 2021

تمرینات اصلاحی هالوکس والگوس یکی از متداول ترین اختلات پا بدشکلی انگشت شست پا می باشد. این بدشکلی ‌ انحراف انگشت شست پا به خارج یا هالوکس والگوس(hallux valgus) است. یکی از راه های پیگشگیری از ایجاد آن انجام تمرینات اصلاحی هالوکس والگوس می باشد. هالوکس والگوس (انحراف شست پا) یا بونیون یک برآمدگی استخوانی است که بر روی مفصل انگشت شست پا شکل می‌گیرد. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که ...

30 مه 2021

عضلات همسترینگ عضلات همسترینگ به دلیل ماهیت فیزیولوژیک خود مستعد کوتاهی و سفتی هستند. به همین دلیل کوتاهی عضلات همسترینگ در بین افراد شایع است. با این وجود بهتر است با انجام تمرینات اصلاحی کوتاهی همسترینگ از ایجاد آن پیشگیری کرد یا مانع از تشدید آن شد. عضلات پشت ران که از لگن تا پایین زانو کشیده شده اند، نقش مهمی در سلامت مفاصل زانو، لگن و ستون فقرات دارند. این عضلات که به همسترینگ...