انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای، انجام خدمات تغذیه ای و رژیم درمانی برای کلیه پرسنل، آموزش اصول ارگونومی و اصلاح پوسچر و ایستگاه کاری کلیه پرسنل و همچنین پایش کلیه افراد از نظر اختلالات اسکلتی- عضلانی

تخفیف-طب کار پرانا