دلایل رد شدن در معاینات طب کار استخدامی- طب کار پرانا

دلایل رد شدن در معاینات طب کار چیست و چه نکاتی دارد؟

معاینات طب کار در استخدام نقش بسیار مهمی دارند و دلایل رد شدن در این معاینات می‌تواند شامل مشکلات دید، مشکلات شنوایی، سابقه بیماری‌های خاص و معافیت پزشکی باشد. این معاینات با هدف ارزیابی قابلیت فرد برای انجام وظایف شغلی و حفظ سلامت و ایمنی در محیط کار انجام می‌شوند. بنابراین، حفظ سلامت و صلاحیت فیزیکی و روانی مناسب برای انجام وظایف شغلی اهمیت بسیاری دارد.

ادامه مطلب

اختلال در بینایی در معاینات طب کار بدو استخدام منعی برای استخدام دارد؟

منع استخدام برای اختلال بینایی

مانطور که گفته شد چشم به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباطی فرد با محیط پیرامون خویش، نقش مهمی در ادراک و کارایی و حفظ ایمنی افراد در محیط‌های شغلی ایفا می‌کند. از طرفی عملکرد بینایی برای انواع کارها ضروی است. به همین دلیل ممکن است منع استخدام برای اختلال بینایی در برخی مشاغل امری واضح و بدیهی باشد.

ادامه مطلب