15 آگوست 2020

چرخش پاشنه‌ها چیست؟ طب کار : چرخش پاشنه پا چرخش پاشنه‌ها به سمت داخل پا در زمان راه رفتن می باشد به طوری که این حرکت به داخل، نیروی وزن بدن را به صورت یکنواخت بر روی پا توزیع می کند. در یک پای نرمال و در پیاده روی استاندارد، پا حدود 15 درصد از مفصل قوزک به سمت داخل چرخش دارد که در این حالت پا به طور کامل با زمین در تماس می باشد و قادر است که تمامی وزن بدن را بدون هیچ مشکلی تحم...

11 آگوست 2020

چرخش مچ پا قوس کف پا تاثیر مستقیمی بروی چرخش مچ پا دارد . این مسئله باعث می شود که چرخش مچ پا از حالت طبیعی خود خارج شود و یا به عبارت دیگر قوس کف پا ممکن است که باعث چرخش بیش از حد پا به سمت داخل و یا چرخش کم تر از حد استاندارد پا به سمت داخل شود . اگر کف پای شما دارای قوس نرمال می باشد، چرخش مچ پای شما طبیعی میباشد و این بدان مفهوم می باشد که در زمان راه رفتن نیروی وزن پای شما بص...

11 آگوست 2020

کوتاهی آشیل تشخیص کوتاهی آشیل: تست آشیل (فرد رو به دیوار ایستاده و یک پا را عقب گذاشته و پای دیگر که جلو می باشد کمی خم میشود و دو دست به دیوا فشار می اورند. اگر پایی که عقب می باشد از زمین جدا شد امکان کوتاهی اشیل وجود دارد).بررسی کفش(پاشنه کفش معمولا با زمین تماس ندارد).عدم تماس پاشنه با زمین در مراحل پیشرفته. علل کوتاهی آشیل: پوشیدن مداوم کفش پاشته بلند.عادت به نشستن د...

18 جولای 2020

زانو پرانتزی به فاصله کمانی میان پا‌ها، زانو پرانتزی یا پای پرانتزی گفته می‌شود. افراد زیادی بر این باورند که تنها راه اصلاح پای پرانتزی انجام عمل جراحیست، ولی برخی از حرکات ورزشی اصلاحی وجود دارند که به فرد دارای این عارضه کمک می‌کنند تا بتواند با انجام آن‌ها به بهبود پای پرانتزی خود بپردازد و از عوارض ناشی از انجام عمل جراحی جلوگیری کند. البته در موارد شدید&n...