آسم شغلی
آسم شغلی نوعی از بیماریهای تنفسی ناشی از کار است که ممکن است در اثر مواجهه با عوامل مرتبط با محیطهای کاری، محدودیت تغییرپذیر جریان هوا یا افزایش حساسیت مجاری هوایی، وجود داشته باشد ولی در خارج از محیط کار، صدق نکند. آسم شغلی شامل ایجاد علائم ریوی بدنبال استنشاق گازها، آلاینده‌ها و نیز کلیه مواد صنعتی است که در محیط کار وجود دارد. بدین صورت که فرد از قبل هیچ مشکلی نداشته ولی ناگهان در محی...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 میانگین رای: 5,00 از 5)
Loading...

رینیت آلرژیک شغلی/معاینات طب کار
آلرژی شغلی یکی از بیماریهای تنفسی رایج محیط‌های کاری بویژه در صنایعی است که در آن مواجهه با آلاینده‌های زیان‌آور وجود دارد. انواع آلرژی در موارد شدید حتی ممکن است منجر به اختلال در کار فرد شود. موارد مختلف بیماریهای تنفسی ممکن است برای فرد ایجاد شود که در این میان تشخیص آلرژی و نوع آن اهمیت بسیاری دارد. در صورت مواجهه با آلاینده‌ها و عوامل زیان‌آور، پزشک طب کار در اسپیرومتری که در معاینا...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 میانگین رای: 5,00 از 5)
Loading...
تخفیف-طب کار پرانا