ارگونومی کودکان

ارگونومی کودکان

آموزش ارگونومی کودکان مثل پوسچر صحیح و استاندارد در موقعیت‌های مختلف به آن‌ها امری ضروری است که والدین باید به آن دقت کنند. از این رو انتخاب و تهیه میز و صندلی ارگونومیک برای درس خواندن کودکان و یا رعایت نکات ارگونومی استفاده از کوله پشتی و ابزارهای دیجیتال بسیار اهمیت دارد.

ادامه مطلب

نحوه صحیح مداد در دست گرفتن

آموزش مداد دست گرفتن به کودکان و جلوگیری از فشار به دست هایشان

نوشتن یکی از مهمترین پایه ها برای آموختن است. برای این که پایه درست و محکمی برای نوشتن کودک ایجاد شود لازم است که به کودک با آموزش نحوه صحیح گرفتن مداد در دست کمک کنیم تا به شیوه مناسبی بنویسد. به طوری که به ستون فقرات، گردن و دست هایش فشار وارد نشود.

ادامه مطلب

ویژگی های کوله پشتی ارگونومیک

ویژگی های یک کوله پشتی مناسب

ز جمله وسایلی که به طور روزمره توسط دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد، کوله پشتی است. وزن، مدت زمان و نحوه حمل کوله پشتی از جمله ویژگی هایی هستند که می توانند موجب تغییر در راستا و انحناهای ستون فقرات، اختلالات و دردهای اسکلتی-عضلانی نظیر درد کمر و شانه، ایجاد فاصله میان مهره ها، بروز تغییرات قلبی-عروقی، تنفسی و تغییرات الگوی راه رفتن شوند.

ادامه مطلب