ارگونومی نشستن در دوران بارداری/ خدمات ارگونومی پرانا/ ارگونومی بارداری

ارگونومی نشستن در دوران بارداری

آگاهی و رعایت نکات ارگونومی نشستن در دوران بارداری بویژه برای شاغلین اهمیت بسیاری دارد. در زمان بارداری باری که ستون فقرات شما تحمل می‌کند با گذشت زمان افزایش می‌یابد. به همین دلیل، داشتن وضعیت بد بدن نه تنها ممکن است منجر به درد و ناراحتی شود، بلکه ممکن است به کودک شما آسیب برساند.

ادامه مطلب

نرمشهای دوران بارداری

نرمش های دوران بارداری

تغییرات هورمونی و اضافه وزن در دوران بارداری می تواند سبب درد و ناراحتی های اسکلتی- عضلانی در قسمت های مختلف بدن همچون لگن، دست ها، پاها و… شود. با انجام نرمش های دوران بارداری این دردها و ناراحتی های اسکلتی- عضلانی را می توان تا حدود زیادی کاهش داد یا پیشگیری نمود.

ادامه مطلب

ارگونومی دوران بارداری

ارگونومی دوران بارداری

بخش قابل توجهی از کمردرد که در طول دوران بارداری تجربه می شود ، بعلت فشار ناشی از وزن کودک در حال رشد تشخیص داده شده است. با توجه به نکات ارگونومی دوران بارداری و رعایت پوسچر صحیح بدن در بارداری می تواند به پیشگیری از درد و حتی بهبود آن کمک کند.

ادامه مطلب

پوسچر بدن در بارداری

پوسچر بدن در بارداری

بارداری یک حالت نرمال با تغییر ویژگیهای زیادی در بدن زنان است که تغییرات بدن در بارداری به سه دسته تقسیم می‌شوند. در سه ماهه اول بارداری بخش‌های گوناگون بدن کودک در حال شکل‌گیری است و حساسترین دوره از جهت آسیب پذیری کودک به شمار می‌رود.

ادامه مطلب