10 مه 2021

اثربخشی و عوارض واکسن کرونا
در خصوص اثربخشی و عوارض جانبی واکسن کرونا ابتدا فیلم بالا را مشاهده کنید. عوارض انواع واکسن‌های کرونا برای آگاهی از اثربخشی و عوارض جانبی واکسن کرونا باید به نتایج تحقیقات و گزارش‌های بالینی توجه کنیم. بر اساس گزارش‌های سازمان غذا و داروی آمریکا، میزان عوارض واکسن فایزر کمتر و خفیف‌تر از دیگر واکسن‌ها بوده؛ در حالی‌که در تزریق واکسن مدرنا عوارضی مانند درد ماهیچه و مفصل، سردرد،...