کم شنوایی ناشی از نویز و سروصدا

کم شنوایی ناشی از نویز و سروصدا

از آنجا که کم شنوایی ناشی از نویز و سروصدا که جز آسیب‌های دائمی به شمار می‌رود و در اکثر موارد درمانی به جز سمعک ندارد، بایستی تمامی افراد شاغل خصوصا مشاغل پر خطر از نظر سلامت شنوایی در سنجش شنوایی قبل از استخدام بررسی و تایید شوند.

ادامه مطلب

ارگونومی کارگران ساختمانی

ارگونومی کارگران ساختمانی

کارهای ساختمانی یکی از مشاغلی است که بنا به ضرورت کاری، کار در آن هم بصورت دینامیک و هم بصورت استاتیک صورت می‌گیرد بطوری‌که بیشتر اعضای بدن بخصوص گردن، مچ دست و کمر در یک پوسچر نامطلوب درگیر با کار هستند و بیشترین درد و ناراحتی‌ در این قسمت‌ها مشاهده می‌شود.

ادامه مطلب