Site icon مرکز طب کار پرانا

حمل دستی بار

نحوه صحیح و غلط حمل دستی بار
نحوه صحیح و غلط حمل دستی بار

یکی از معضلات بهداشتی که از دیدگاه اصول ارگونومی قابل بررسی است حمل دستی بار می‌باشد. در اکثر صنایع کشور و حتی در امور غیر شغلی به دفعات زیاد جابجایی دستی کالا و بلند کردن بار اتفاق می‌افتد و این امر یکی از دلایل مهم برای بروز کمردرد می‌باشد. از این رو عدم توجه به این مهم نه تنها از نظر سلامت و ایمنی شغلی کارگران باعث بروز مشکلات جسمانی می‌شود، بلکه از دیدگاه اقتصادی نیز به بروز خسارت‌های مالی منجر می‌گردد.

تعریف وظایف حمل دستی بار

جابجایی دستی‌ بار شامل هر وظیفه‌ای است که مستلزم بلند کردن، پایین آوردن، هل دادن، کشیدن، نگه داشتن یا جابجایی هر شیء یا ماده‌ای باشد.

انواع وظایف حمل دستی بار

لزوم بازنگری شرایط کاری در وظایف حمل دستی بار

جابجایی دستی وسایل با قرار دادن کارگران تحت فشار جسمی ( مانند اعمال نیروی زیاد، پوسچر نامناسب و حرکات تکراری) می‌تواند منجر به صدمات جسمی، اتلاف انرژی و زمان گردد. برای پیشگیری از این مشکلات، سازمان می‌تواند بطور مستقیم با بازنگری فرایند کاری و اصلاح تناسب بین نیازمندی‌های وظایف کاری و توانایی‌های کارگران اقدام کند. باید توجه داشت که توانایی‌های کارگران برای انجام وظایف کاری به دلیل تفاوت از نظر سن، وضعیت جسمی، توانایی به جنسیت، قد و سایر عوامل بشدت متفاوت است. بطور خلاصه تغییر محیط کار با اصلاح تناسب بین کار و کارگر می‌تواند فواید زیررا بدنبال داشته باشد.

ریسک فاکتورهای حمل دستی بار

وظایف جابجایی دستی مواد، کارگران را در معرض ریسک فاکتورهای فیزیکی قرار می‌دهند. اگر این وظایف مداوم یا برای مدت‌زمان طولانی انجام گیرند منجر به خستگی و صدمات خواهد شد. ریسک فاکتورهای اصلی یا شرایطی که با ایجاد صدمات در وظایف جابجایی دستی مواد همراه هستند عبارتند از :

طرز صحیح حمل دستی بار

مواجه مداوم یا مکرر با یک یا چند تا از این عوامل در نخست منجر به خستگی و ناراحتی شده و با گذشت زمان کمر، شانه‌ها، دست‌ها، مچ یا سایر نقاط بدن دچار صدمه می‌شود. صدمه ممکن است آسیب به عضلات، تاندون‌ها، لیگمان‌ها، اعصاب و رگ‌های خونی باشد. اینگونه صدمات تحت عنوان اختلالات اسکلتی-عضلانی یا MSDs معروف هستند . علاوه بر عوامل فوق، شرایط محیطی نامطلوب از قبیل دماهای حد، سر و صدای زیاد، روشنایی نامطلوب ابتلاء کارگران به این گونه مشکلات را افزایش می‌دهد.

نحوه صحیح خم شدن، بلند کردن و حمل اشیاء

روش صحیح بلند کردن بار

نحوه صحیح بلند کردن بار از روی زمین

برای بارهایی که ناپایدار یا سنگین هستند از روشهای زیر استفاده کنید:

خروج از نسخه موبایل