پس از انجام معاینات بدو استخدام توسط کارگر و یا کارمند استخدام شده ، از این پس طبق ماده ۹۲ قانون کار ، کارفرما ملزم به انجام معاینات دوره ای کارگران و کارمندان خود حداقل سالی یکبار می باشد .طی انجام این معاینات روند سلامت شغلی کارگران و کارمندان باتوجه به مخاطرات محیطی کار مشخص میگردد و اجازه ادامه کار در شغل مربوطه توسط پزشک متخصص طب کار صادر میگردد .

این معاینات که شامل :

  1. تشکیل پرونده و نظریه کارشناس بهداشت حرفه ای
  2. تست اودیومتری ( شنوایی سنجی )
  3. تست اسپیرومتری ( تنفس )
  4. تست اپتومتری ( بینایی سنجی )
  5. معاینات پزشک
  6. تست نوار قلب
  7. آزمایشات خون می باشد .

باتوجه به نوع مخاطرات شغلی افراد برنامه ریزی و طرح ریزی شده و پس از انجام معاینات و تست های مربوطه ، اشتغال بکار نامبرده از لحاظ ،

  1. بلامانع بودن کار فرد ،
  2. مشروط بودن کار فرد به رعایت برخی موارد ،
  3. ارجاعیات پزشک ،

یا عدم صلاحیت انجام کار ، توسط پزشک متخصص طب کار مشخص میگردد .

معاینات دوره ای از الزامات ماده ۹۲ قانون کار و ماده ۸۸ قانون تامین اجتماعی می‌باشد و کارفرما موظف به اجرا این قانون است.

معاینات دوره ای از دسته معاینات غربالگری است به همین دلیل بیشتر از هرچیز ماهیت شناسایی بیماری ها را دارد
و نتیجه های به دست آمده قطعی نیستند و قطعیت وجود بیماری شغلی را تایید نمی‌کند.

در واقع هدف اصلی معاینات دوره‌ای مشخص شدن و شناسایی شاغلین مشکوک به بیماری‌های شغلی است.

در مرکز تخصصی طب کار پرانا معاینات دوره ای شامل انجام تست شنوایی ( Audiology) ,
تست تنفس (Spirometry) , اپتومتری , نوار قلب (ECG) می‌باشد.
همچنین معاینه پرسنل توسط پزشک متخصص طب‌کار انجام می‌شود.

 

سازمان ها ادارات ، شرکت ها و کارفرمایان محترم می توانید با تماس با ما  جهت استعلام تعرفه ها و اقدام برای انجام معاینات دوره ای اقدام نمایید .

همچنین در صورت امکان فراهم آوردن شرایط انجام معاینات در محل کار شما و تعداد مناسب کارمندان این اقدام می تواند در محل کار شما صورت پذیرد .