طب کار و سلامت عمومی

ارتقای سطح سلامت جسمانی و روانی شاغلین در محیط‌های کاری یکی از اقدامات مهم و اساسی در جهت افزایش بهره‌وری محسوب می‌شود. احساس خوب در مورد خود و مراقبت از سلامت عمومی به عزت‌نفس و اعتماد به‌نفس ما کمک می‌کند. پس بیایید با انجام کارهایی که برای بدن مناسب است، زندگی سالم خود را حفظ کنیم.

طب کار و سلامت عمومی

تعریف سلامت عمومی

تندرستی یا سلامت عمومی به معنی تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. سازمان بهداشت جهانی سلامت عمومی را سلامتی کامل بدنی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی تعریف می‌کند. همچنین سلامت عمومی را معادل کلیه روش‌ها یا تدابیری می‌داند که برای جلوگیری از ابتلاء به بیماری روانی به کار می‌رود.

 سلامتی سرمایه‌ زندگی روزمره‌ انسان‌ها است، نه مقصود آن

سلامتی مفهومی مثبت است که بر سرمایه‌‌های اجتماعی و فردی، و همچنین ظرفیتهای جسمی مبتنی است.‌

سلامتی جسمی شامل همه قابلیت‌‌های جسمی بدن است. به فرد یا پدیده‌ای که دارای تندرستی باشد، تندرست یا سالم گفته می‌شود. حس تندرستی در افراد متفاوت است و دو فرد در شرایط جسمانی یکسان ممکن است قضاوت متفاوتی در مورد تندرستی خود یا دیگران بکنند.

بهترین راههای مراقبت از سلامت خود:
  1. خواب کافی
  2. تغذیه سالم
  3. ورزش منظم
  4. چکاپ و پایش سلامت دوره‌ای
اهمیت طب کار در سلامت عمومی

انسان زندگی خود را درمحیط‌هایی مختلف می‌گذراند و محیط کاری، از مهم ترین محیط‌هایی است که فرد از بزرگسالی بخش اعظمی از وقت خود را در آنجا سپری می‌کند، بنابراین شناسایی عوامل موجود در محیط کار و عوامل زیان‌آور می‌تواند عملکرد فرد را در شغل او، تحت تاثیر قرار دهد. اغلب افراد در سن کار، حداقل ۸ ساعت از شبانه روز را مستقیماً، و بسیاری از ساعات دیگر شبانه روز را به صورت غیرمستقیم، درگیر کار هستند. بنابراین کار از نظر زمانی و تاثیر بر روی زندگی، جایگاه ویژه‌ای در زندگی افراد دارد.

بسیاری از بیماری‌های شغلی، پس از بروز قابل درمان نیستند و این مسئله، اهمیت پیشگیری از بیماری‌های شغلی را دو چندان می‌کند. در بسیاری موارد، فرد بیماری شغلی ندارد، ولی به دلیل بیماری یا نقص جسمی، کفایت لازم برای انجام یک شغل خاص را ندارد. تعیین این موضوع، هم از نظر ایمنی و هم از نظر تاثیر بر زندگی آینده فرد می‌تواند مسئله بسیار مهمی باشد. بنابراین نقش طب کار در سلامت عمومی و سلامت شغلی افراد بسیار حائز اهمیت است.

ما در مرکز طب کار پرانا با ارائه خدمات طب کار و سلامت عمومی زیر در کنار شما هستیم تا به پایش و حفظ سلامت شما کمک کنیم.