انجام معاینات برگشت به کار طب کار

از جمله معاینات تخصصی طب کار انجام معاینات برگشت به کار طب کار است که در آن وضعیت کلی سلامت شغلی فرد بعد از اتمام استعلاجی و قبل از بازگشت مجدد به کار تعیین می‌شود. هرگاه به دلایلی مانند مرخصی طولانی‌مدت، ترک شغل، بیماری و حادثه، فرد مدتی زیاد در محیط کار حضور نداشته باشد، بهتر است پیش از آغاز دوباره کار، از او معاینه‌ای دقیقاً با همان هدف معاینه قبل از استخدام توسط متخصص طب کار انجام شود. چرا که ممکن است در این مدت شرایط جسمانی فرد، با شرایط لازم برای کار مغایرت پیدا کرده و دیگر شخص برای آن کار مناسب نباشد.

برای مثال اگر فردی بعلت عوامل زیان‌آور ارگونومیک مبتلا به بیماری عضلانی اسکلتی شده باشد نیازمند تعدیل و تغییر ارگونومیکی به منظور جلوگیری از عود بیماری خواهد بود. جهت بازگشت موفقیت آمیز و سالم کارگر به کار پزشک طب کار به همکاری با بهداشت حرفه‌ای، مسئول ایمنی، مهندسین، و ارگونومیست ها و تیم مدیریت کارخانه نیازمند است. در معاینات بازگشت به کار حتی ممکن است بیماری هایی را که قبلاً کشف نشده بودند شناسایی شوند .

معاینات بازگشت به کار طب کار

چه مواردی مشمول انجام معاینات برگشت به کار طب کار می‌‌شوند؟

• استراحت پزشکی به علت بیماری غیرشغلی یا حادثه غیر ناشی از کار به مدت ۷ روز و بیشتر
• استراحت پزشکی به علت حادثه شغلی به مدت ۴ روز و بیشتر
• استعلاجی های مکرر به علت بیماری
• دوری از کار به علل غیربیماری شامل مرخصی استحقاقی و…. به مدت ۱ ماه و بیشتر

اینستاگرام پرانا
بنابراین:
  1. لازم است که بازگشت به کار افراد در موارد فوق قبل از ورود به شرکت، مشروط به انجام معاینات برگشت به کار باشد.
  2. ضروری است با توجه به بند قبل کلیه افراد قبل از پایان استعلاجی، مرخصی و یا استراحت پزشکی با هماهنگی کارشناس بهداشت حرفه ای نسبت به انجام معاینات بازگشت به کار در موارد فوق الذکر اقدام نمایند.
  3. کارشناس بهداشت حرفه ای فرد را با نامه ی معرفی شاغلین و با ذکر“معاینه بازگشت به کار“ و یک نسخه از استعلاجی، قبل از شروع به کار مجدد، جهت انجام معاینات بازگشت به کار به مرکز تخصصی طب کار معرفی می نمایند.
  4. پزشک متخصص طب کار با توجه به نوع بیماری یا حادثه و با بررسی مدارک پزشکی مربوط به بیماری و توجه به نوع شغل و عوامل زیان آور آن، معاینات و ارزیابی های پزشکی لازم را انجام داده و در صورت نیاز از مشاوره های تخصصی مرتبط نیز استفاده می نماید. بعد از کامل شدن ارزیابی ها و دریافت پاسخ مشاوره ها، اظهار نظر نهایی مبنی بر مشروط بودن یا محدودیت و یا نامناسب بودن شاغل به کارشناس بهداشت حرفه ای اعلام می شود.
  5. در صورت مشروط بودن یا نامناسب بودن فرد با شرایط کار، موضوع به مدیر سرمایه های انسانی اعلام و تصمیم نهایی در مورد ادامه به کار فرد در کمیته ی جذب گرفته خواهد شد.