خدمات ما در مرکز طب کار پرانا

طب کار چیست؟

طب کار(Occupational Medicine):

شاخه‌ای از طب پیشگیری (Preventive medicine) است که در زمینه خدمات سلامت شغلی فعالیت می‌نماید. طب کار یک رشته تخصصی پزشکی جدید، که نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان می‌باشد. در این رشته اقدامات بالینی واجرای برنامه‌های پیشگیری با توجه به شرایط محیط کار بیمار انجام می‌شود و از این طریق به سلامت شاغلین می‌پردازد. این شاخه از پزشکی سایر خدمات طب کار را جهت ارایه راهکار هایی در زمان های شیوع بیماری های همه گیر ، مقابله و پیشگیری از بروز بیماری در محیط کار و … ارایه می دهد .

متخصص طب کار کیست؟

پزشک متخصصی که با هدف جلوگیری از ایجاد بیماری ها و ترویج سلامتی در بین کارگران، افراد را معاینه می کند. در معاینات بدو استخدام توسط پزشک متخصص طب کار هر فرد را با توجه به توانایی های فردی، جهت گماردن به شغل پیشنهادی می‌سنجد.در معاینات دوره ای توسط پزشک متخصص طب کار، هر فرد با توجه به وضعیت سلامت دوره قبل خود سنجیده می شود و درصورتی که ایجاد بیماری یا عود بیماری قبلی راهکارهای مناسب هر فرد به او داده میشود.

سایر خدمات که توسط یک مرکز طب کار ارائه می‍شود:

  1. انجام معاینات بازگشت به کار
  2. ارزیابی تخصصی تناسب فرد با کار
  3. انجام معاینات جهت ترک کار

معاینات بدو استخدام شامل موارد زیر است :

1-- آزمایشات خون 100%
2-- تست بینایی 100%
3-- تست شنوایی 100%
4-- تست تنفس 100%
5-- نوار قلب 100%