طب کار و حرکات اصلاحی

اختلالات اسکلتی-عضلانی بالاتنه

اختلالات اسکلتی-عضلانی بالاتنه

با ورود به این بخش میتوانید ورزش های اصلاحی سر وگردن را مشاهده نمایید.

بیشتر بخوانید

اختلالات اسکلتی-عضلانی میان تنه

اختلالات اسکلتی-عضلانی میان تنه

با ورود به این بخش میتوانید ورزش های اصلاحی دست، ستون فقرات، عضلات کر و… را مشاهده نمایید

بیشتر بخوانید

اختلالات اسکلتی-عضلانی پایین تنه

اختلالات اسکلتی-عضلانی پایین تنه

با ورود به این بخش می‌توانید ورزش های اصلاحی لگن، زانو، کف پا و… را مشاهده نمایید.

بیشتر بخوانید