مرکز تخصصی طب کار پرانا تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران و با مدیریت دکتر صبا ناسوتی‌فرد در مرکز تهران مشغول فعالیت می‌باشد. مجوزهای این مرکز را در زیر می‌توانید مشاهده کنید.